Witamy!
 
Hoinka.pl to projekt edukacyjny z zakresu medycyny ratunkowej ukierunkowany na Kursy Pierwszej Pomocy. 
Biorą w nim udział najlepiej wykwalifikowani ratownicy medyczni i specjalici pierwszej pomocy. 
Ich celem szkolenie, propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i zmiana podejścia ludzi do zagadnie pierwszej pomocy. Oferujemy najnowsze osągnięcia z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej. Naszą misją jest ochrona życia.123
Czytaj
Szkolenia

Co roku ponad 700 tys. osób w całej Europie znajduje się w sytuacji wymagającej pomocy medycznej. Niestety tylko ok. 8% tych poszkodowanych wychodzi ze szpitala bez uszczerbku na zdrowiu. To właśnie te 8% ludzi zawdzięcza swoje życie i zdrowie osobom udzielającym pierwszej pomocy przed przyjazdem Pogotowia Ratunkowego. Z doświadczenia wiemy że świadkowie zdarzeń powodujących stan zagrożenia życia, nie udzielają pomocy nie z braku chęci, lecz ze strachu wynikającego z niedostatecznej wiedzy i braku podstawowych umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Dlatego też niezmiernie ważna jest promocja i edukacja w tym zakresie. Pamiętajmy My także możemy potrzebować pomocy.

© Copyright Hoinka.pl 2013  Start|Szkolenia|Terminy|Kadra|Galeria|Kontakt